Chính sách quy định chung

Dưới đây là tóm tắt về Chính Sách Quy Định Chung của Cửa Hàng Nội Thất HVD:

 1. Mục đích:

  • Xác định quy tắc và quy định áp dụng cho nhân viên, khách hàng và đối tác.
  • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, công bằng và tôn trọng.
 2. Phạm vi áp dụng:

  • Áp dụng cho tất cả nhân viên, khách hàng và đối tác tương tác với Cửa hàng Nội Thất HVD.
 3. Quy định về ứng xử:

  • Tuân thủ cao nhất các quy định về đạo đức nghề nghiệp và ứng xử.
  • Không chấp nhận bất kỳ hình thức quấy rối, bạo lực hoặc phân biệt đối xử.
  • Tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin.
 4. Quy định về an toàn và sức khỏe:

  • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
  • Báo cáo ngay lập tức mọi tình huống nguy hiểm hoặc sự cố.
 5. Tuân thủ pháp luật:

  • Tuân thủ mọi quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành.
  • Thực hiện các giao dịch và hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và công bằng.
 6. Bảo vệ tài sản công ty:

  • Bảo vệ tài sản của công ty khỏi mất mát, hư hại hoặc lạm dụng.
  • Sử dụng tài nguyên của công ty một cách hiệu quả và chỉ cho mục đích công việc.
 7. Xử lý vi phạm:

  • Mọi vi phạm chính sách sẽ được xử lý nghiêm minh, có thể dẫn đến các biện pháp kỷ luật.
 8. Rà soát và cập nhật:

  • Chính sách này sẽ được rà soát định kỳ và cập nhật theo nhu cầu thực tế và pháp luật thay đổi.