Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Cửa hàng Nội Thất HVD được thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Dưới đây là các điểm chính trong chính sách này:

  1. Mục đích và phạm vi thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho bạn.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích như xác nhận đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như thực hiện các khảo sát và quảng cáo.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc tự xóa thông tin. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin trên máy chủ của mình.

  4. Người và bên được tiếp cận thông tin: Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các đối tác vận chuyển hoặc khi có yêu cầu từ pháp luật.

  5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại đã cung cấp để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại đã cung cấp. Chân thành cảm ơn!